جمعه, 06 مرداد, 1396
FRIDAY, July 28, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
دو شنبه 19 تیر - بهره برداري از يكباب زمين تنيس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: دو شنبه 19 تیر 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين تنيس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/05/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/04/21 الی 1396/04/28
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 19 تیر - بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و يكباب سوناي خشك و بخار و ساير متعلقات آنها در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: دو شنبه 19 تیر 1396
موضوع: بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و يكباب سوناي خشك و بخار و ساير متعلقات آنها در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/05/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/04/21 الی 1396/04/28
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved