یکشنبه, 27 مرداد, 1398
SUNDAY, August 18, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 19 مرداد - بهره برداري از دوباب زمین تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری(نوبت دوم)
تاریخ ثبت: شنبه 19 مرداد 1398
موضوع: بهره برداري از دوباب زمین تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری(نوبت دوم)
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/06/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/22 الی 1398/05/30
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved