سه شنبه, 30 دی, 1399
TUESDAY, January 19, 2021
اطلاعات تماس
    دفتر مدیریت مجموعه
  021-22269270
021-22908272
  021-22269270
021-22908272
     
    امور ورزشی مجموعه
  021-22908262
     
    روابط عمومی
  021-22903535
     
    معاونت پشتیبانی مجموعه
  021- 22269269
     
    حراست
  021 22251437
     
    صندوق پستی مجموعه
  1544733111
     
    آدرس تلگرام مجموعه
  Http://sapp.ir/keshvarisportcomplex
     
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved