چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
دو شنبه 13 آبان
حسن رنجبر، رئيس كميته فرهنگي فدراسيون كاراته شد
حسن رنجبر، رئيس كميته فرهنگي فدراسيون كاراته شد


طي حكمي از سوي سيدحسن طباطبايي، حسن رنجبر، رئيس كميته فرهنگي فدراسيون كاراته شد.

به گزارش سايت فدراسيون كاراته، در حكم سيدحسن طباطبايي خطاب به حسن رنجبر آمده است:
با عنايت به شايستگي، تجارب، تعهد، تخصص و سوابق جنابعالي بدينوسيله به عنوان رئيس كميته فرهنگي فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران منصوب مي گرديد.
توفيق جنابعالي در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و اعتلاي فرهنگ غني اسلامي در ورزش كاراته كشور را از خداوند متعال خواهانم.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved