دوشنبه, 18 اسفند, 1399
MONDAY, March 8, 2021
یک شنبه 26 بهمن
بازدید مهندس کریمی از مراحل ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب
بازدید مهندس کریمی از مراحل ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب


مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مراحل ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد.

در جریان این بازدید مهندس همدانی معاونت مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص فعالیت های سرمایه گذار این پروژه توضیحاتی را به مهندس کریمی ارائه دادند.

این پروژه فرهنگی ورزشی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال ساخت میباشد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved