یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
چهار شنبه 20 دی
صبح چهارشنبه/ مدیرعامل باشگاه سایپا با مهندس کریمی دیدار کرد
صبح چهارشنبه/ مدیرعامل باشگاه سایپا با مهندس کریمی دیدار کرد
مدیرعامل باشگاه سایپا صبح امروز چهارشنبه با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، روز چهارشنبه 20 دی ماه "درویش" مدیرعامل باشگاه ورزشی سایپا با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت، با مهندس "کریمی" دیدار کرد.
در این نشست صمیمانه، موضوع همکاری دو جانبه مبنی بر استفاده از امکانات سخت افزاری در ورزش، مورد بررسی قرار گرفت.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved