چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
شنبه 18 آبان
بازدید از زمین فوتبال چمن مصنوعی کلاله و آزادشهر و پیست سوارکاری آق قلا
بازدید از زمین فوتبال چمن مصنوعی کلاله و آزادشهر و پیست سوارکاری آق قلامدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور در استان گلستان، از زمین فوتبال چمن مصنوعی کلاله و آزادشهر و همچنین پیست های سوارکاری استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی به همراه علیرضا ابراهیمی نماینده آرادشهر در مجلس شورای اسلامی و امیر غراوی معاون عمرانی استاندار گلستان عصر روز پنجشنبه ۱۶ آبان از زمین فوتبال شهرستان آزادشهر بازدید کرد. مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ادامه بازدیدهای خود از زمین فوتبال کلاله نیز بازدید کرد.

وی در ادامه به همراه دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان با حضور در هفته پایانی مسابقات اسبدوانی آق قلا، ضمن تماشای مسابقات، از نزدیک در جریان وضعیت این پیست قرار گرفت. طی این بازدید، اختصاص اعتبارات زیرساخت های ورزش اسبدوانی در گلستان مورد بحث قرار گرفت.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved