یکشنبه, 31 شهریور, 1398
SUNDAY, September 22, 2019
دو شنبه 20 خرداد
معارفه مدیر جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور کارکنان
معارفه مدیر جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور کارکنان
با حکمی از سوی مهندس کریمی، علی اکبر شعبانلو مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، پس از انجام مراسم معارفه مدیر جدید مجموعه " علی اکبر شعبانلو " در دفتر " مهندس کریمی " مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ، مراسم معارفه وی با حضور کارکنان مجموعه در دفتر مدیریت مجموعه انجام شد.

در جلسه مذکور " محمد لاله " مدیر اسبق مجموعه به معرفی مدیران و همچنین ارائه گزارش اجمالی از انجام عملکرد مجموعه پرداخته ، با آرزوی موفقیت روزافزون برای " علی اکبر شعبانلو " مدیر جدید مجموعه و خیر مقدم به ایشان افزود : بستر مناسبی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب آماده استفاده مدیر جدید است .

" علی اکبر شعبانلو " مدیر جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب نیز ضمن تشکر و به رسم احترام با کسب اجازه از مدیر اسبق مجموعه برای شروع مدیریت در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب گفت : در راستای نیل به اهداف و دستور کار شرکت توسعه و مجموعه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم نمود.

شایان ذکر است در این جلسه جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل ، فتح الهی معاونت پشتیبانی ، هنرور معاونت طرح و برنامه و انفورماتیک ، جنتی مدیر امور اداری و تدارکات شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved