جمعه, 13 تیر, 1399
FRIDAY, July 3, 2020
سه شنبه 05 آذر
ناظر پروژه های عمرانی مجموعه شهید کشوری منصوب شد
ناظر پروژه های عمرانی مجموعه شهید کشوری منصوب شد
صبح امروز 5 آذر ماه 1398 با حکم آناهیتا شیرودی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری مسعود فضلی خانی به عنوان ناظر پروژه های عمرانی مجموعه منصوب شد .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری در این حکم آمده است :
نظر به اهمیت نظارت بر پروژه های عمرانی و با توجه به تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان " ناظر پروژه های عمرانی مجموعه " منصوب میگردید .
امید است در سایه الطاف الهی در انجام وظایف محوله موفق باشید .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved