یکشنبه, 31 شهریور, 1398
SUNDAY, September 22, 2019
سه شنبه 21 خرداد
پیام تسلیت مدیر مجموعه شهید کشوری
پیام تسلیت مدیر مجموعه شهید کشوری
جناب آقای مهندس بهروز سطوتی
خبر درگذشت مادر گرامیتان اندوهی سخت را برایمان پدید آورد .مصیبت وارده را از طرف این مدیریت و پرسنل مجموعه تسلیت گفته و برای آن مرحومه مغفوره و بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت داریم .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved