چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
شنبه 21 دی
بازدید مهندس کریمی و دکتر احمدی از سایت تیرو کمان مجموعه ورزشی آزادی
بازدید مهندس کریمی و دکتر احمدی از سایت تیرو کمان مجموعه ورزشی آزادی


مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان از سایت تیر و کمان مجموعه ورزشی آزادی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، ظهر امروز 21دی ماه مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با همراهی دکتر احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از سایت تیر و کمان این مجموعه بازدید نمودند.

گفتنی است در این بازدید سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی؛ شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با کمان و تعدادی از مهندسان فنی و مهندسی شرکت توسعه حضور داشتند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved