دوشنبه, 24 خرداد, 1400
MONDAY, June 14, 2021
دو شنبه 06 اردیبهشت
مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید حراست مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید حراست مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد
صبح دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید حراست مجموعه ورزشی شهید کشوری در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری ، با حضور خادم مدیر حراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، مراسم معارفه مقداد مقیمی به عنوان سرپرست جدید حراست مجموعه ورزشی شهید کشوری ، تقدیر و تودیع محمودی مسئول سابق حراست مجموعه در دفتر امینی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار گردید.
در این مراسم قدمی و سلطانی معاونین حراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مالکی معاون پشتیبانی مجموعه ورزشی شهیدکشوری، فروهش فر مسئول حراست معاونت فنی مهندسی نیز حضور داشتند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved