سه شنبه, 06 اسفند, 1398
TUESDAY, February 25, 2020
یک شنبه 17 شهریور
بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال به بخش خصوصی واگذار شد
بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال به بخش خصوصی واگذار شد
بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال برای 3 سال به بخش خصوصی واگذار شد

با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مزایده بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه، مزایده جاری بهره برداری از زمین های تنیس مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره و حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار و بهره بردار منتخب، معرفی گردید. این بهره برداری به مدت سه سال به طول می انجامد.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، کثیری مدیر قراردادهای جاری، جمالی مسئول بازرسی و همچنین نمایندگان حراست و امور مالی شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved