پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
چهار شنبه 19 دی
عملیات جمع آوری کولر های آبی بلااستفاده در ساختمان شماره یک
عملیات جمع آوری کولر های آبی بلااستفاده در ساختمان شماره یک
با دستور مدیر مجموعه کولر های آبی فرسوده مجموعه که از رده خارج و بلااستفاده بودند جمع آوری گردید .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری در راستای زیبا سازی فضاهای مجموعه عملیات جمع آوری کولر های آبی فرسوده که در طبقات ساختمان شماره 1 ،بلا استفاده بودند توسط پرسنل زحمتکش خدمات و تاسیسات مجموعه جمع آوری و به محل انبار ضایعات مجموعه منتقل گردیدند .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved