دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
شنبه 24 تیر
بازدید مهندس مدبر از مراحل بازسازی برخی از سکوهای استادیوم آزادی
بازدید مهندس مدبر از مراحل بازسازی برخی از سکوهای استادیوم آزادی
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از اقدامات عمرانی و آماده سازی مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، مهندس مدبر صبح چهارشنبه 21 تیرماه در ورزشگاه آزادی حاضر شد و از مراحل بازسازی برخی از سکوهای استادیوم فوتبال بازدید نمود. در این بازدید که اقایان عباسی معاون فنی و مهندسی و طباطبایی مدیر مجموعه نیز حضور داشتند، مدیرعامل شرکت نکات اصلی را جهت تکمیل هر چه بهتر و سریعتر جهت میزبانی مسابقات فوتبال باشگاهی و ملی در فصل جدید متذکر گردید.

شایان ذکر است با تاکید مدیرعامل شرکت توسعه و تلاش مدیریت مجموعه ورزشی آزادی، بازسازی این مجموعه در اولویت اقدامات عمرانی و یکی از اهداف اصلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در سال جاری قرار گرفته است.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved