یکشنبه, 31 شهریور, 1398
SUNDAY, September 22, 2019
یک شنبه 05 خرداد
برگزاری مزایده زمین چمن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
برگزاری مزایده زمین چمن مجموعه ورزشی شهید شیرودی


مزایده بهره برداری از زمین چمن مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۵ خرداد ماه، مزایده جاری بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شمار یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی به همراه سایر متعلقات آن با حضور "حسینی" معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار گردید. این بهره برداری به مدت سه ماه به طول می انجامد.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، کابلی مدیر مجموعه شهید شیرودی، تاجیک مدیر حراست، انصاری ذیحساب جاری و جمالی مسئول بازرسی شرکت نیز حضور داشتند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved