یکشنبه, 03 تیر, 1397
SUNDAY, June 24, 2018
چهار شنبه 08 شهریور
جلسه هماهنگی با بهره برداران مجموعه برگزار گردید
جلسه هماهنگی با بهره برداران مجموعه برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری ، حسب الامر دستور سرکار خانم شیرودی در رابطه با راه اندازی کارت عضویت مجموعه ، جلسه ای در دفتر معاونت مجموعه و با حضور بهره برداران محترم مجموعه در رابطه با شروع به کار واحد پذیرش جهت صدور کارت عضویت استفاده کنندگان از مجموعه برگزار گردید.
در این جلسه توضیحاتی در رابطه با چگونگی نحوه کار واحد پذیرش اعلام و کلیه بهره برداران از این طرح استقبال و پیشنهاداتی نیز در این خصوص ارائه نمودند.
در این جلسه سرکار خانم کلاهی بهره بردار سالن بسکتبال به عنوان نماینده بهره برداران انتخاب و مقرر گردید که کلیه هماهنگی بهره برداران از طریق ایشان با مجموعه صورت پذیرد.
و هچنین شروع به کار واحد پذیرش مجموعه در روز یکشنبه مورخ 19 شهریور 96 اعلام گردید.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved