سه شنبه 25 اردیبهشت انتصاب رییس و اعضای کمیته فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی شرکت  
   
  با حکم مهندس کریمی صورت گرفت
اعضای کمیته فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی احکامی جداگانه از سوی مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت، آقایان "یداله جعفری" به عنوان رییس کمیته، "رضا جلائیان" عضو و جانشین رییس و "مصطفی رهگذر" عضو و دبیر کمیته منصوب گردیدند.

همچنین در احکامی دیگر آقایان "حسین شهرابی"، "مسعود عبدالی"، "علی جنتی" و "شهریار هنرور" نیز به عنوان سایر اعضای این کمیته منصوب شدند.

در بخشی از متن این احکام آمده است :
"امید است با اتکال به خداوند متعال، نسبت به سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای کیفی و کمی مباحث فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی پرسنل، مراجعین، بهره برداران و سایر استفاده کنندگان از خدمات شرکت و اماکن زیرمجموعه، اقدام لازم را به عمل آورید."