سه شنبه 21 خرداد پیام تسلیت مدیر مجموعه شهید کشوری  
   
  جناب آقای مهندس بهروز سطوتی
خبر درگذشت مادر گرامیتان اندوهی سخت را برایمان پدید آورد .مصیبت وارده را از طرف این مدیریت و پرسنل مجموعه تسلیت گفته و برای آن مرحومه مغفوره و بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت داریم .