یک شنبه 17 شهریور بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال به بخش خصوصی واگذار شد  
   
  بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال برای 3 سال به بخش خصوصی واگذار شد

با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مزایده بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه، مزایده جاری بهره برداری از زمین های تنیس مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره و حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار و بهره بردار منتخب، معرفی گردید. این بهره برداری به مدت سه سال به طول می انجامد.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، کثیری مدیر قراردادهای جاری، جمالی مسئول بازرسی و همچنین نمایندگان حراست و امور مالی شرکت توسعه نیز حضور داشتند.