دو شنبه 20 اسفند تاکید مهندس کریمی بر رعایت حق و حقوق کارکنان بهره بردار و پیمانکاران مجموعه های تابعه  
   
  در نامه ای به مدیران مجموعه های ورزشی صورت گرفتمدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از مدیران مجموعه ها خواست بر رعایت حق و حقوق کارکنان بهره بردار و پیمانکاران مجموعه های تابعه نظارت نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، در نامه مهندس کریمی به مدیران مجموعه های ورزشی تحت پوشش این شرکت در روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه آمده است:

پیرو ابلاغ منشور اخلاقی بهره برداران اماکن فرهنگی، ورزشی و خدماتی مجموعه های ورزشی تابعه، شایسته است به صورت مکتوب به بهره برداران اعلام گردد نسبت به حق و حقوق کارکنان و پیمانکاران مجموعه های خود، ضوابط اداری و قانونی را رعایت نمایند. در صورت دریافت شکایات و تضییع حقوق آنها، این شرکت نسبت به صدور رضایتنامه و حضور در مزایدات آتی، تجدید نظر خواهد کرد.