چهار شنبه 19 دی برسی اقدامات انجام شده در پروژه های مجموعه شهید کشوری  
   
  معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه از طرحهای سرمایه گذاری مجموعه شهید کشوری بازدید نمودند و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری ،صبح امروز 19 دی ماه 1397 جلسه بازبینی و برسی عملکرد مشاور و پیمانکاران طرحهای سرمایه گذاری مجموعه در دفتر آناهیتا شیرودی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری با حضور حسینی معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و حدادی مدیر عامل شرکت ارتباط گستر قهرمان و جمعی از کارشناسان این پروژه برگزار گردید .
طرفین پس از برسی و ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به بازدید میدانی از پروژه ها پرداختند .
در این بازدید ابتدا سالن چند منظوره مورد برسی قرار گرفت و سرمایه گزار طرح توضیحاتی را در خصوص نقشه ها و اقدامات انجام شده ارائه داد و پس از آن از سالن بدنسازی آقایان ، سونا و جکوزی سالن چند منظوره ، زمین تنیس بانوان و آقایان ،سالن بیلیارد و زمین اسکیت مجموعه بازدید نمودند .
در این جلسه و بازدید 2 ساعته سطوتی معاون پشتیبانی مجموعه ،شمس مدیر حقوقی صندوق و تاجبخش و عبدالی از کارشناسان شرکت توسعه نیز حضور داشتند .