یک شنبه 05 خرداد برگزاری مزایده زمین چمن مجموعه ورزشی شهید شیرودی  
   
 

مزایده بهره برداری از زمین چمن مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۵ خرداد ماه، مزایده جاری بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شمار یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی به همراه سایر متعلقات آن با حضور "حسینی" معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار گردید. این بهره برداری به مدت سه ماه به طول می انجامد.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، کابلی مدیر مجموعه شهید شیرودی، تاجیک مدیر حراست، انصاری ذیحساب جاری و جمالی مسئول بازرسی شرکت نیز حضور داشتند.