یک شنبه 13 آبان بازدید مدیریت از اماکن ورزشی مجموعه  
   
  عصر امروز 13 آبان ماه 1397 مدیریت مجموعه شهید کشوری از اماکن ورزشی مجموعه بازدید نمودند .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری عصر امروز آناهیتا شیرودی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری از اماکن ورزشی مجموعه بازدید نمودند . در این بازدید که با همراهی مسئولین اجرائی مجموعه انجام شد ایشان رهنودهای لازم را در خصوص بهره وری بهتر از اماکن ورزشی اعلام نمودند .
گفتنی است در این بازدید بهروز سطوتی معاون پشتیبانی ،مجید مالکی معاون ورزشی ،مسعود فضلی خانی مسئول خدمات و فضای سبز مجموعه حضور داشتند .