چهار شنبه 20 دی دیدار رییس فدراسیون سوارکاری با مدیرعامل شرکت توسعه و بررسی وضعیت پیست های کشور  
   
  رییس فدراسیون سوارکاری کشور عصر سه شنبه 19 دی ماه با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، وضعیت پیست های سوارکاری کشور در دیدار "خلیلی" رییس فدراسیون سوارکاری با مهندس "کریمی" مدیرعامل شرکت توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که "جهانیان" مشاور سابق وزیر ورزش و جوانان نیز حضور داشت، پیرامون وضعیت مجموعه های سوارکاری کشور از جمله دو مجموعه نوروزآباد و شهدای تهران و بهره برداری مطلوب از آنها، صحبت به عمل آمد.