چهار شنبه 18 مهر میزبانی مسابقات دارت و دوومیدانی هفته تربیت بدنی در مجموعه شهید کشوری  
   
  به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات بین کارکنان مجموعه های ورزشی در رشته های دارت و دوومیدانی به میزبانی مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار میگردد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری در راستای نهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مقرر گردید که مسابقات هفته تربیت بدنی در مجموعه های ورزشی تابعه صورت پذیرد و بر همین اساس مسابقات دارت (آقایان -بانوان )و دوومیدانی (آقایان ) در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری انجام شود .
متقاضیان عزیز میتوانند تا تاریخ 1397/7/22 به آقای شهرام قربانی کارشناس ورزشی مجموعه (22908262) مراجعه فرمایند .