شنبه, 04 اسفند, 1397
SATURDAY, February 23, 2019
شنبه 21 بهمن
تودیع و معارفه مدیر مجموعه ورزشی آزادی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved