یکشنبه, 10 فروردین, 1399
SUNDAY, March 29, 2020
یک شنبه 13 بهمن
مراسم افتتاح سالن بدنسازی فایت باکس شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved