جمعه, 04 اسفند, 1396
FRIDAY, February 23, 2018
چهار شنبه 10 آبان
حضور سرکار خانم شیرودی در مراسم تجلیل از مادران سه شهیدی دانشگاه شهرکرد با حضورمادر و خواهرشهید حججی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved