دوشنبه, 24 خرداد, 1400
MONDAY, June 14, 2021
پنج شنبه 30 مرداد
بازی دوستانه تیم های صدا و سیما و منتخب خبرنگاران برگزار شد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved