پنج شنبه, 29 فروردین, 1398
THURSDAY, April 18, 2019
شنبه 17 شهریور
جلسه هماهنگی برنامه های محرم الحرام سال 1397

نشست مشترک مسئولین فدراسیون های مستقر در مجموعه و معاونت فنی مهندسی دردفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید کشوری در خصوص هماهنگی فعالیت های فرهنگی ماه محرم .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved