جمعه, 04 اسفند, 1396
FRIDAY, February 23, 2018
دو شنبه 16 بهمن
دیدار جناب آقای میرزایی رییس سازمان ایران فایت با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved