سه شنبه, 14 مرداد, 1399
TUESDAY, August 4, 2020
سه شنبه 08 بهمن
بازدید هیات نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved