جمعه, 13 تیر, 1399
FRIDAY, July 3, 2020
سه شنبه 10 دی
در ادامه عملیات بازسازی سالن چند منظوره و استخر قهرمانی شهید کشوری در دی ماه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved