شنبه, 04 اسفند, 1397
SATURDAY, February 23, 2019
چهار شنبه 13 تیر
بازدید شهردار ناحیه 4 شهرداری تهران از اماکن مجموعه ورزشی شهید کشوری

ظهر امروز 13تیر ماه "خانعلی زاده" شهردار ناحیه 4،منطقه 3 شهرداری تهران به اتفاق "شیرودی"مدیریت مجموعه ورزشی شهید کشوری از اماکن و فضای سبز مجموعه بازدید نمودند .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved