یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
یک شنبه 14 آبان
موزایک کاری زمین جلوی سالن تنیس و سالن بیلیلرد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved