جمعه, 13 تیر, 1399
FRIDAY, July 3, 2020
چهار شنبه 27 آذر
بازدید مدیر عامل شرکت توسعه از پروژه های در حال ساخت مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved