چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
سه شنبه 20 خرداد
دیدار مدیران فدراسیون دوومیدانی با سرپرست مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved