دوشنبه, 24 خرداد, 1400
MONDAY, June 14, 2021
جمعه 12 دی
نصب بنر به مناسبت سالگرد سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved