یکشنبه, 30 دی, 1397
SUNDAY, January 20, 2019
شنبه 21 بهمن
بازدید مدیرعامل شرکت از سالن در حال احداث 6 هزارنفری شیراز


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved