پنج شنبه, 29 فروردین, 1398
THURSDAY, April 18, 2019
یک شنبه 13 آبان
بازدید مدیریت از اماکن ورزشی مجموعه
عصر امروز 13 آبان ماه 1397 آناهیتا شیرودی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری از اماکن ورزشی مجموعه بازدید نمودند .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved