یکشنبه, 31 شهریور, 1398
SUNDAY, September 22, 2019
یک شنبه 12 خرداد
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved