پنج شنبه, 23 آذر, 1396
THURSDAY, December 14, 2017
چهار شنبه 01 آذر
بازدید جناب آقای حجت نظری عضو شورا و رییس کمیته ورزش شورای شهر تهران از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved