جمعه, 27 مهر, 1397
FRIDAY, October 19, 2018
دو شنبه 29 آبان
انتصاب امیر رمضان زاده بعنوان مسئول جدید حراست


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved