پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
سه شنبه 11 دی
ورزشگاه پنج هزارنفری آزادی تربت حیدریه در استان خراسان رضوی در آستانه افتتاح
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved