یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
شنبه 04 آذر
دیدار جناب آقای کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی و قهرمان جهان پرتاب وزنه جناب آقای حدادی با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved