یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
شنبه 10 آذر
مسابقات کاپ آزاد کشوری کراس فیت در سالن چند منظوره


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved