یکشنبه, 30 دی, 1397
SUNDAY, January 20, 2019
شنبه 08 اردیبهشت
سالروز شهادت امیر سرتیپ خلبان علی اکبر قربان شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved