دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
دو شنبه 15 بهمن
برگزاری مسابقه دارت بانوان به مناسبت دهه فجر 1397


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved