شنبه, 04 اسفند, 1397
SATURDAY, February 23, 2019
شنبه 19 خرداد
بازدید جناب آقای موسوی رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از پیشکسوتان به اتفاق سرکار خانم شیرودی مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری از اماکن مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved