دوشنبه, 07 بهمن, 1398
MONDAY, January 27, 2020
دو شنبه 29 مهر
در ادامه عملیات بازسازی سالن چند منظوره و استخر قهرمانی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved